• Ελληνικό
 • Καινούριο - Καμμένα Βούρλα
 • Άνω Σούλι Μαραθώνα
 • Λιβαδειά Βοιωτίας
 • Αχαρνές
 • Άλιμος
 • Λογγός Φθιώτιδος
 • Μενίδι
 • Άνω Γλυφάδα
 • Λιβαδειά
 • Σαλαμίνα
 • Άλιμος
 • Ελληνικό - 9,87 kWp
 • Καινούριο Καμ. Βούρλων - 9,80 kWp
 • Άνω Σούλι Μαραθώνα - 9,84 kWp
 • Λιβαδειά Βοιωτίας - 9,87 kWp
 • Αχαρνές - 9,95 kWp
 • Άλιμος - 8,37 kWp
 • Λογγός Φθιώτιδος - 9,95 kWp
 • Αχαρνές - 9,95 kWp
 • Άνω Γλυφάδα - 9,87 kWp
 • Λιβαδειά - 9,87 kWp
 • Σαλαμίνα - 9,87 kWp
 • Άλιμος - 9,95 kWp

Συχνές ερωτήσεις

Φωτοβολταϊκά σε στέγηΔιαβάστε το Πληροφοριακό Δελτίο του ΔΕΔΔΗΕ για το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Κτίρια:

Δείτε ποια είναι τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά...

Δείτε τις απαντήσεις του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) στις συχνότερες ερωτήσεις που αφορούν  στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Κτίρια.

Αν η ερώτηση ή η απορία σας δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ στην ερώτηση που σας ενδιαφέρει για να δείτε την απάντηση.

 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα;
 2. Πού μπορεί να εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα;
 3. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα;
 4. Ποιές οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος;
 5. Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;
 6. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά;
 7. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα;
 8. Πόσο κοστίζει η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Δίκτυο;
 9. Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης;
 10. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το φωτοβολταϊκό σύστημα;
 11. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος;
 12. Πώς συνδέεται το φωτοβολταϊκό σύστημα με το Δίκτυο;
 13. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα;
 14. Ποιά η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα;
 15. Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα;
 16. Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του φωτοβολταϊκού συστήματος;
 17. Πότε λύεται η Σύμβαση Συμψηφισμού;
 18. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα και έχει υπογραφεί Σύμβαση Συμψηφισμού, τι προβλέπεται;
 19. Μεταβολές στον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού συστήματος γίνονται δεκτές;
 20. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος Φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνονται δεκτές;
 21. Πόσα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαταστήσουν οι δικαιούχοι του Ειδικού Προγράμματος;
 22. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν), μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;
 23. Σε περίπτωση επικαρπίας + ψιλής κυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;
 24. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;
 25. Προκειμένου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο το οποίο έχει χτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο και επομένως δεν υπάρχει τίτλος κυριότητας του κτίσματος τι προσκομίζεται ως αποδεικτικό κυριότητας;
 26. Σε περίπτωση που ανήλικο τέκνο έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;
 27. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα από ένα εκ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τμήμα της ταράτσας του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση;
 28. Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;
 29. Είναι δυνατή η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού του Ειδικού προγράμματος από μικρή επιχείρηση (ΟΕ, ΕΠΕ, κλπ), σε κτίριο όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες της, αλλά η κυριότητα ανήκει στους μετόχους;
 30. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε πέργκολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία οικοδομής;
 31. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα στο στέγαστρο της βεράντας του;
 32. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, υπόστεγα κλπ;
 33. Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε βοηθητικό χώρο κτιρίου όπως αποθήκη ή χώρο στάθμευσης, είναι προϋπόθεση ο χώρος αυτός να ηλεκτροδοτείται;
 34. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;
 35. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε αυθαίρετο κτίσμα;
 36. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;
 37. Σε οικία η οποία ηλεκτροδοτείται μέσω μονοφασικής παροχής εγκαθίσταται Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος άνω των 5 kW. Ποιά αλλαγή επέρχεται στην υφιστάμενη παροχή;
 38. Μπορεί μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκά συστήματα περισσότερα του ενός;
 39. Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα σε ακίνητο ιδιοκτησίας του/της, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από το πρόσωπο αυτό;
 40. Πόσα Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από διαφορετικά πρόσωπα σε συγκροτήματα κατοικιών στο ίδιο ακίνητο;
 41. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα του Ειδικού Προγράμματος σε ακίνητο που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει άλλος Φωτοβολταϊκός σταθμός επί εδάφους/επί κτιρίου εκτός Ειδικού Προγράμματος;
 42. Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υ.Δ. 1599/86 που προβλέπει η ΥΑ 9154 (ΦΕΚ/583/Β/14.04.2011);
 43. Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για τη συνολική ηλεκτρική εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού συστήματος;
 44. Απαιτείται θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για τη συνολική εγκατάσταση;
 45. Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του Φωτοβολταϊκού συστήματος;
 46. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος του Ειδικού Προγράμματος σε (α) χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων, διατηρητέα κτίρια και (β) περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους;
 47. Είναι δυνατή η εγκατάταση φωτοβολταϊκού συστήματος με trackers;
 48. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ακάλυπτο χωρο οικοπέδου κατόπιν έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στο ΦΕΚ 1557/Β/22.9.2010 αλλά και στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 376/6.9.2010;
 49. Σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό;
 50. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων για καλύτερη απόδοση;
 51. Eίναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα (υπαίθριο χώρο - ταράτσα) του κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων για καλύτερη απόδοση;

1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη, τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

Σημείωση AVECO: Τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά είναι:

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΥΜΗ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΘΗΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) ΚΥΘΝΟΣ ΟΘΩΝΟΙ ΣΥΡΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑ ΚΩΣ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΑΝΑΦΗ ΘΥΜΑΙΝΑ ΛΕΙΨΟΙ ΠΑΡΟΣ ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΙΚΑΡΙΑ ΛΕΡΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΤΗΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΙΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΡΟΔΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΣΑΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟΣ ΧΑΛΚΗ
ΔΗΛΟΣ ΚΑΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΣΙΚΙΝΟΣ ΧΙΟΣ
ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΨΑΡΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΨΕΡΙΜΟΣ

Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (βλ. εδώ)

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


2. Πού μπορεί να εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009, ΦΕΚ 1557/Β/22.09.2010 και ΦΕΚ 2317/Β/10.08.2012, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθερών ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δώματα και στέγες, νομίμως υφισταμένων κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού – ΝΟΚ), σε στέγαστρα, στις όψεις και την κύρια όψη του κτιρίου και σε χώρους βοηθητικής χρήσης (όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κλπ), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΝΟΚ, καθώς και σε σκίαστρα όπως αυτά ορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 11 του ν.1577/1985, καθώς και στο ΝΟΚ.

Η ανωτέρω εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΝΟΚ και σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή. H τοποθέτηση των ανωτέρω συστημάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το χρονικό διάστημα διατήρησής τους και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία.»

Ευνόητο είναι ότι οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου).

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


3. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή, του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους ή ως στέγαση της δραστηριότητάς τους.

Το δικαίωμα εγκατάστασης ΦΒ συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον ΦΒ συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


4. Ποιές οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος (φυσικού/νομικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται.

Επιπλέον, όταν το κτίριο επί του οποίου εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται ως κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών).

Επίσης το έργο της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


5. Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;

Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).

Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία υπ’ αριθ. 1 έως και 10 του εντύπου αίτησης. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.

Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται, μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


6. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά;

Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


7. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86, μία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού και μία του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού.

Η Περιοχή ΔΕΗ ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για την καταβολή της δαπάνης των έργων σύνδεσης στη ΔΕΗ και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


8. Πόσο κοστίζει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος με το Δίκτυο;

Το κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που η απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το Φωτοβολταϊκό σύστημα από την έδρα της μονάδας ΔΕΗ είναι σχετικά μικρή (εκτιμώμενος χρόνος μετάβασης και επιστροφής μικρότερος των δύο ωρών) και δεν απαιτείται η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής, ή 1000 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είτε η πιο πάνω απόσταση είναι μεγαλύτερη, είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής.

Τα ανωτέρω κόστη είναι τα τυπικά κόστη σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


9. Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης;

Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


10. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του Φωτοβολταϊκού συστήματος προς τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


11. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά

 • την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή ή τον δικαιούχο
 • την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και 
 • την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


12. Πώς συνδέεται το ΦΒ σύστημα με το Δίκτυο;

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κάνοντας χρήση της ίδιας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις του κτιρίου, σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί:

Σύνδεση φωτοβολταϊκού με το ηλεκτρικό δίκτυο

Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας και η μέτρηση της ενέργειας που καταναλίσκεται από την εγκατάσταση συσχετίζονται και κατ’ ουσία συνιστούν ενιαίο σύνολο και για το λόγο αυτό η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

H μικρή ισχύς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του συστήματος, θεωρώντας κατ’ ουσία τον τελευταίο ως «οιονεί» αυτοπαραγωγό και για το λόγο αυτό δόθηκε υψηλή τιμή και απαλλαγή από φορολόγηση του εισοδήματος από την πώληση της ενέργειας του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


13. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό).

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


14. Ποιά η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα ορίζεται με την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ 2317/Β/10.08.2012) για τις νέες συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται από τη δημοσίευση του ως άνω ΦΕΚ και εφεξής.

Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΣΥΕ. Εάν η τιμή που προκύπτει με την ανωτέρω αναπροσαρμογή, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 40%, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και το έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2317/10.08.2012.

Σημείωση AVECO:
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1103/Β/2.5.2013 η τιμή που εφαρμόζεται για τις συμβάσεις συμψηφισμού που υπογράφονται μετά την 1/6/2013 καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία ενεργοποίησης του σταθμού και σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Μήνας/Έτος Τιμή (ευρώ/kWh)
Φεβρουάριος 2013 0,125
Αύγουστος 2013 0,125
Φεβρουάριος 2014 0,120
Αύγουστος 2014 0,120
Φεβρουάριος 2015 0,115
Αύγουστος 2015 0,115
Φεβρουάριος 2016 0,110
Αύγουστος 2016 0,110
Φεβρουάριος 2017 0,105
Αύγουστος 2017 0,100
Φεβρουάριος 2018 0,095
Αύγουστος 2018 0,090
Φεβρουάριος 2019 0,085
Αύγουστος 2019 0,080

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


15. Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φωτοβολταϊκού συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς. Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


16. Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του ΦΒ συστήματος;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του ΦΒ συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


17. Πότε λύεται η Σύμβαση Συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται

 • αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών
 • αυτοδικαίως στη περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα, με το νέο Προμηθευτή.
 • αυτοδικαίως μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης.
 • μετά από καταγγελία του Προμηθευτή, στην περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του Φωτοβολταϊκού συστήματος, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του, προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (περίοδος αποκατάστασης) και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών.
 • μετά από καταγγελία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου και εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.
 • μετά από καταγγελία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


18.Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα και έχει υπογραφεί Σύμβαση Συμψηφισμού, τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


19. Μεταβολές στον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού συστήματος γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην αρμόδια Περιοχή ΔΕΗ με επισύναψη των αντιστοίχων τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού, υπό την προϋπόθεση ότι από τη νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού δεν διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kWp) του συστήματος πέραν του 3% της αρχικώς δηλωθείσας.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


20. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος Φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνονται δεκτές;

Δεν επιτρέπεται η επαύξηση της ισχύος του Φ/Β συστήματος μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος μη λειτουργούντων συστημάτων με Προσφορά Σύνδεσης, συνεπάγονται ακύρωση της Προσφοράς και έκδοση νέας Προσφοράς κατά τα ισχύοντα.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


21. Πόσα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαταστήσουν οι δικαιούχοι του Ειδικού Προγράμματος;

Οι δικαιούχοι του ειδικού προγράμματος στεγών όπως αναφέρονται στην ερώτηση υπ’αριθ. 3 επιτρέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα άπαξ (Μία μόνο φορά).

Εξαίρεση αποτελούν οι σχολικές εγκαταστάσεις, στις οποίες μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερα του ενός ΦΒ μέχρι 10kW.

Διευκρινίζεται ότι φυσικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του κατοικία, την οποία μισθώνει σε τρίτο, δεν δικαιούται να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ιδιόχρηση του ιδιόκτητου χώρου. Επιπλέον επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η κατοικία μισθωθεί μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, δεν μπορεί να γίνει διαδοχή της παροχής ρεύματος στο όνομα του μισθωτή, χωρίς καταγγελία των συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


22. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν), μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι μελλοντικό δικαίωμα και ο δικαιούχος του δικαιώματος καθίσταται κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής όταν κατασκευασθεί ο όροφος. Μέχρις ότου οικοδομηθεί ο μελλοντικός όροφος, η ταράτσα παραμένει κοινόκτητη, ακόμη και εάν έχει την αποκλειστική χρήση αυτής.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


23. Σε περίπτωση επικαρπίας + ψιλής κυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί ο επικαρπωτής, χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, καθότι εκ του νόμου ο επικαρπωτής δικαιούται να καρπώνεται την πρόσοδο και να χρησιμοποιεί το χώρο όπου εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό σύστημα, αλλά και ο ψιλός κύριος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή του χώρου όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η υφιστάμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύμτος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


24. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Εάν σε ακίνητο υπάρχει συγκυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε από τους δύο συγκυρίους, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του άλλου συγκυρίου.

Στην περίπτωση που το ακίνητο έχουν κατά κυριότητα περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες, (δηλαδή υπάρχει συγκυριότητα), την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει ένας εκ των συγκυρίων, θα πρέπει όμως να προσκομίσει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συγκυρίων.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


25. Προκειμένου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο το οποίο έχει χτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο και επομένως δεν υπάρχει τίτλος κυριότητας του κτίσματος τι προσκομίζεται ως αποδεικτικό κυριότητας;

Θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΕΗ αντίγραφα του τίτλου κυριότητας του οικοπέδου (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) και της οικοδομικής άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και αιτούντα.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


26. Σε περίπτωση που ανήλικο τέκνο έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί, αλλά μπορούν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, προσκομίζοντας απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία τους παρέχεται ειδική άδεια να ζητήσουν στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


27. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα από ένα εκ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τμήμα της ταράτσας του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση;

Σε κοινόκτητη ταράτσα που έχει παραχωρηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο η αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας σε ένα ή και περισσότερους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών μπορεί να εγκατασταθεί ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα και μόνο ένα, μετά τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


28.Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς, αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι λοιπές προϋποθέσεις.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


29.Είναι δυνατή η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού του Ειδικού προγράμματος από μικρή επιχείρηση (ΟΕ, ΕΠΕ, κλπ), σε κτίριο όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες της, αλλά η κυριότητα ανήκει στους μετόχους;

Για να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Ειδικού Προγράμματος το κτίριο θα πρέπει να ανήκει στην εταιρία και όχι στους μετόχους της.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


30. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε πέργκολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία οικοδομής;

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα Φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων. Στις πέργκολες ως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 παρ. 60 του ΝΟΚ, δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό. Συγκεκριμένα "Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, καλαμωτή και κινητά στοιχεία, αποκλειόμενων οποιονδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής"

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


31. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα στο στέγαστρο της βεράντας του;

Σε κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος από ιδιοκτήτη διαμερίσματος στο στέγαστρο της βεράντας του, μπορεί να γίνει αποδεκτή, εάν το στέγαστρο δεν ανήκει στους κοινόκτητους χώρους και εφόσον η τοποθέτηση του δεν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


32. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, υπόστεγα κλπ;

Εφόσον οι παραπάνω χώροι αποτελούν παράρτημα ή και παρακολούθημα της κατοικίας και υφίστανται νόμιμα, μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα στις στέγες τους, το οποίο θα συνδεθεί στην ενεργό παροχή της κατοικίας.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


33. Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε βοηθητικό χώρο κτιρίου όπως αποθήκη ή χώρο στάθμευσης, είναι προϋπόθεση ο χώρος αυτός να ηλεκτροδοτείται;

Δεδομένου ότι η αποθήκη ή ο χώρος στάθμευσης αποτελούν βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτιρίου, στο οποίο υπάρχει ενεργή παροχή ρεύματος (με τον αριθμό παροχής της οποίας συσχετίζεται το Φωτοβολταϊκό σύστημα), η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτροδότηση ή μη του χώρου αυτού.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


34. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά συστήματα επί κτιρίων ή κατασκευών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Πιο συγκεκριμένα σε αγροτικές αποθήκες, στις οποίες λαμβάνει χώρα επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. συλλογή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και ο αγρότης υπάγεται για τη δραστηριότητα του αυτή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως επιτηδευματίας, μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα του Ειδικού Προγράμματος.

Εάν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών δεν μπορεί το Φωτοβολταϊκό σύστημα να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μόνο οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


35. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε αυθαίρετο κτίσμα;

Η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων πάνω σε κτίρια, επιτρέπεται εφόσον γίνεται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΝΟΚ σε στέγαστρα, στις όψεις και την κύρια όψη του κτιρίου και σε χώρους βοηθητικής χρήσης, όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κλπ όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΝΟΚ , καθώς και σε σκίαστρα.

Η ανωτέρω εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΝΟΚ και σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή.

H τοποθέτηση των ανωτέρω συστημάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως ισχύει, για το χρονικό διάστημα διατήρησής τους και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία. Για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής του κτίσματος ή της κατασκευής στις εν λόγω διατάξεις του Νόμου 4014/2011 από τα Γραφεία Δόμησης (ΔΟΚΚ 14364/3-4-2012). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη σύνδεσης του κτιρίου με τα κοινωφελή δίκτυα, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κριτήριο ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


36. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΝΟΚ κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο, αν προϋφίσταται των βασιλικών διαταγμάτων της 9.8.1955. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από το οικείο Γραφείο Δόμησης, για την έκδοση της οποίας ενδεχομένως να απαιτείται υποβολή βεβαίωσης παλαιότητας από τον αρμόδιο Δήμο/Φορέα.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


37. Σε οικία η οποία ηλεκτροδοτείται μέσω μονοφασικής παροχής εγκαθίσταται Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος άνω των 5 kW. Ποιά αλλαγή επέρχεται στην υφιστάμενη παροχή;

Όταν η υφιστάμενη παροχή του κτιρίου είναι μονοφασική, ενώ για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται τριφασική παροχή (τριφασική παροχή απαιτείται για ισχύ άνω των 5 kW και μέχρι 10 kW), είναι υποχρεωτική μόνο η αλλαγή του καλωδίου της παροχής (από μονοφασικό σε τριφασικό).

Το κόστος αντικατάστασης του υφιστάμενου μονοφασικού καλωδίου παροχής και το κόστος εγκατάστασης κιβωτίου διακλάδωσης, συμπεριλαμβάνεται στο τυπικό κόστος σύνδεσης. Επομένως, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής, δεν απαιτείται η επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής κατανάλωσης. 

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


38. Μπορεί μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός Φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Οι δικαιούχοι του Ειδικού Προγράμματος επιτρέπεται να ενταχθούν άπαξ στο Πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι ο χώρος όπου εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στέγαση της δραστηριότητας της πολύ μικρής επιχείρησης.

Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


39. Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό σύστημα σε ακίνητο ιδιοκτησίας του/της, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από το πρόσωπο αυτό;

Φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία δεν κατοικούν/στεγάζουν τις δραστηριότητες τους στο ακίνητο ιδιοκτησίας τους, το οποίο είτε είναι κενό (δεν χρησιμοποιείται), είτε έχει μισθωθεί σε τρίτο, δεν δικαιούνται να εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


40. Πόσα Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από διαφορετικά πρόσωπα σε συγκροτήματα κατοικιών στο ίδιο ακίνητο;

Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών που έχουν κτιστεί στο ίδιο οικόπεδο με μια οικοδομική άδεια, είναι δυνατή η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός συστημάτων από διαφορετικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τεκμηριώνεται η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα και χρήση των κατοικιών.

Στις περιπτώσεις όμως που παρά την σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας η στέγη/στέγες του συγκροτήματος παραμένει κοινόκτητη ή κοινόχρηστη, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός μόνο ΦΒ συστήματος με συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


41. Μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα του Ειδικού Προγράμματος σε ακίνητο που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει άλλος Φωτοβολταϊκός σταθμός επί εδάφους/επί κτιρίου εκτός Ειδικού Προγράμματος;

Στο ίδιο ακίνητο μπορεί να εγκατασταθεί ένα μόνο σύστημα, είτε του Ειδικού Προγράμματος ή άλλο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση (δηλαδή εκτός Ειδικού Προγράμματος), ο Φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να αναπτυχθεί τόσο επί εδάφους, όσο και επί κτιρίου.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


42. Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υ.Δ. 1599/86 που προβλέπει η ΥΑ 9154 (ΦΕΚ/583/Β/14.04.2011);

Με τις Υ.Α. 36720 (ΦΕΚ/ΑΑΠ/376/06.09.2010) και 40158 (ΦΕΚ 1556/Β/22.09.2010), όπως τροποποιήθηκαν με την Υ.Α. 9154 (ΦΕΚ 583/Β/14.04.2011), για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές, καθιερώθηκε η έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των ΦΒ συστημάτων στον Διαχειριστή του Δικτύου, από τον κύριο του ΦΒ συστήματος και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό, που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο για την τήρηση των όρων των Υ.Α., μεταφέροντάς τους την ευθύνη του ελέγχου αυτού από τις αρμόδιες κρατικές οντότητες (Γραφεία Δόμησης, Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού κλπ).

Κατά συνέπεια η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (υπ’ αριθμ.10 δικαιολογητικό στο έντυπο αίτησης), μπορεί να υπογράφεται από Μηχανικό οποιασδήποτε ειδικότητας (Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο) που έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να ασκεί επίβλεψη σε ένα σύνθετο από πλευράς ειδικοτήτων έργο δεδομένου ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της εγκατάστασης για θέματα Πολεοδομικά, Κτηριολογικά, Χωροθετικά κ.α.

Στις περιπτώσεις τεχνικών εταιριών θα πρέπει να ορίζεται υπεύθυνος μηχανικός που θα υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής του Δικτύου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων είτε με προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών είτε αποστέλλοντας τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Γραφεία δόμησης).

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


43. Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για τη συνολική ηλεκτρική εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος;

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, ήτοι το υπ’ αριθμ.13 δικαιολογητικό στο έντυπο αίτησης, η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση του Φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης που τη συνοδεύει (σχέδια, μελέτες, περιγραφή μεθόδου αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ), υπογράφεται από Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς παρεμφερών ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως Μηχανολόγοι, Μηχανικοί κλπ.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


44. Απαιτείται θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για τη συνολική εγκατάσταση;

Δεδομένου ότι προϋπόθεση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι να υφίσταται ενεργός παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και επομένως δεν πρόκειται για νέα ηλεκτροδότηση, δεν προκύπτει υποχρέωση θεώρησής της από ΔΟΥ.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


45. Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του Φωτοβολταϊκού συστήματος;

Ο κύριος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομα του.
 • Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του ΦΒ Συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διαχειριστή Δικτύου και του Προμηθευτή.
 • Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΦΒ Συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
 • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του ΦΒ Συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
 • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Σύμβαση Συμψηφισμού.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


46. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος του Ειδικού Προγράμματος σε: (α) χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων, διατηρητέα κτίρια και (β) περιοχές ειδικού κάλλους;

Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος:

α) σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια δεν επιτρέπεται καθώς ορίζει η Υπουργική απόφαση ότι μπορεί να τοποθετηθεί ΦΒ μόνο σε ακάλυπτους μετά από έγκριση μικρής κλίμακας και όχι σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

β) σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους επιτρέπεται εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάστασή τους από τη σχετική νομοθεσία προστασίας και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν οι εγκαταστάσεις με τον περιβάλλοντα χώρο. Δια τούτο απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


47. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με trackers;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε σταθερά ΦΒ συστήματα και μόνον. Επομένως απαγορεύεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων με trackers, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ενεργοποίηση της σύνδεσης τυχόν εγκατεστημένου τέτοιου συστήματος.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


48. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου κατόπιν εγκρίσεως εργασιών μικρής κλίμακας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στο ΦΕΚ 1557/Β/22.9.2010 αλλά και στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 376/6.9.2010;

Πράγματι, η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 583/14.04.11 μετά από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Αυτοί όμως οι ΦΒ σταθμοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα στεγών, το οποίο έχει ως πεδίο εφαρμογής αποκλειστικά ΦΒ συστήματα που εγκαθίστανται επί κτιρίων.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


49. Σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό;

Σε περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων ακύρωσης σύνδεσης εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το αίτημα ακύρωσης της σύνδεσης υποβληθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και πριν την κατασκευή εργασιών στην παροχή, επιστρέφεται μέρος του ποσού προκειμένου να ανακτηθούν οι δαπάνες στις οποίες προέβη ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το στάδιο της ακύρωσης.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα ακύρωσης υποβληθεί μετά την κατασκευή της παροχής (ανεξαρτήτως εάν έχει ή όχι τοποθετηθεί ο μετρητής) το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


50. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων για καλύτερη απόδοση;

Για εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε στέγη, η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται εντός του όγκου της στέγης και ακολουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου (ΥΑ 36720 ΦΕΚ Β 376/6-9-2010 & τροποποίησή της ΦΕΚ Β 583/14-4-2011).

Ενδεικτικά παραδείγματα επιτρεπτής τοποθέτησης

Φωτοβολταϊκό σε κεκλιμένη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε κεκλιμένη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση

Ενδεικτικά παραδείγματα μη επιτρεπτής τοποθέτησης

Φωτοβολταϊκό σε κεκλιμένη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε κεκλιμένη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


 

51. Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα (υπαίθριο χώρο - ταράτσα) του κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων για καλύτερη απόδοση; 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, επιτρέπεται τοποθέτηση ΦΒ πανέλων μόνο σε οριζόντια θέση (άρθρο 19 του ΝΟΚ). Διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση ΦΒ συστημάτων δεν είναι επιτρεπτή πάνω σε πέργκολες καθώς και σε στηρίγματα κατά τρόπο που να δημιουργείται στεγασμένος χώρος.

Ενδεικτικά παραδείγματα επιτρεπτής τοποθέτησης

Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση
Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Επιτρεπτή τοποθέτηση

Ενδεικτικά παραδείγματα μη επιτρεπτής τοποθέτησης

Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση
Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση
Φωτοβολταϊκό σε επίπεδη στέγη - Μη επιτρεπτή τοποθέτηση

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων


 

Θέλω να ...
... μειώσω την κατανάλωση ρεύματος
... μειώσω το κόστος θέρμανσης
... παράγω το δικό μου ρεύμα
... μειώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ
... ηλεκτροδοτήσω μια εγκατάσταση
... προστατευθώ από τις διακοπές ρεύματος

Φωτοβολταϊκά - Θέλω να ...
... βάλω φωτοβολταϊκά στη στέγη
... διορθώσω μια βλάβη
... ελέγξω τα φωτοβολταϊκά μου
... συντηρήσω την εγκατάσταση μου
... καθαρίσω τα φωτοβολταϊκά μου

Αυτοπαραγωγή
Πως λειτουργεί
Πως να ξεκινήσετε
Τι να προσέξετε

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά
Πως λειτουργούν
Πως να ξεκινήσετε
Τι να προσέξετε
Ενδεικτικά συστήματα

Αντλίες θερμότητας
Πως λειτουργούν
Τρόπος εγκατάστασης
Παρακολούθηση μέσω Internet
Πως να ξεκινήσετε
Συχνές ερωτήσεις

 

Συντήρηση φωτοβολταϊκών
Βελτίωση απόδοσης/λειτουργίας
Επιτήρηση και παρακολούθηση
Διαχείριση λειτουργίας
Προληπτική συντήρηση
Αποκατάσταση βλαβών
Καθαρισμός

Φωτοβολταϊκά στις στέγες
Πως λειτουργούν
Πως να ξεκινήσετε
Τι να προσέξετε
Νομικό πλαίσιο
Συχνές ερωτήσεις

Μικρές ανεμογεννήτριες
Tozzi Nord (10kW)
Eoltec Scirocco (6kW)
Futurenergy (1kW)

Ανεμογεννήτριες 50kW
WES50 (class III)
WES80 (class II)
Τι ισχύει
Υπηρεσίες

Ανεμογεννήτριες καθέτου άξονα
Ropatec

Συστήματα εφεδρείας

Ποιοι είμαστε
Που θα μας βρείτε
Επικοινωνία

FacebookΤwitter

AVECO OETE

Κ.Κωττά 27

11525, Ν.Ψυχικό - Αθήνα

Tηλ.: 210 6300900
Fax: 210 6300901
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.